CO₂-PRESTATIELADDER

CO2 ladder niveau 3

In 2018 zijn wij gestart met het CO₂-Bewust certificaat niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder behaald. Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot vinden wij erg belangrijk voor onze organisatie; het draagt bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering

Als DSS zijn wij transparant in onze CO2 reductie waardoor iedereen kennis kan nemen van onze vorderingen. Onze CO2 uitstoot is voor meer 75% brandstofverbruik van onze bedrijfswagen (scope 1). Onze maatregelen en doelstellingen zijn dan ook grotendeels gericht op het verbeteren van dit verbruik.

Achtergrond CO₂-Prestatieladder

Om bedrijven te stimuleren bij het reduceren van de CO₂-uitstoot is de CO₂-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat bedrijven hun eigen CO₂-uitstoot inzichtelijk maken en heeft daarnaast als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de CO₂-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten in te perken.

Inzicht en CO2 reductie

Om te bepalen waar reductie van de CO₂-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de huidige CO₂-uitstoot. Binnen onze organisatie hebben we een energiemanagementprogramma opgezet. Dit programma beschrijft de contouren van onze energiebeleid en beschrijft het kader hoe wij tot onze acties en maatregelen zijn gekomen.

Jaarlijks stellen wij een energiebeleidsnota op, waarin wij onze doelstellingen en ambities presteren. Half jaarlijks wordt een update gepubliceerd. In deze rapportages is onze carbon footprint opgenomen.

  • DSS Energiemanagement programma
  • Energiebeleidsnota 2018-2019
  • Energiebeleidsnota 2019-2020
  • Energiebeleidsnota 2020-2021

Transparantie

DSS communiceert met regelmaat over de voortgang CO₂-reductie, zowel intern als extern. Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken. Wij stimuleren om samen te werken

Participatie
Om onze energiereductie doelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij SKAO https://www.skao.nl/

DSS Management Review 2019

DSS Management Review 2020

Energiebeleidsnota DSS 2020 1e halfjaar

Energiebeleidsnota DSS 2020 2e halfjaar

Co2 Footprint DSS 2020

SKAO maatregellijst 2020

SKAO maatregellijst 2021

Duurzaam ondernemen – workshop Nieuw Business, 2019 MVO Nederland 05-06-2019

Workshop Waterstof voor duurzame mobiliteit, 2020 NLCO2 neutraal 26-03-2020, workshop waterstof

Workshop CO2 Compensatie

Compensatie CO2 uitstoot 2020

DSS heeft zich aangesloten bij Trees for all om haar CO2 uitstoot te compenseren. Dit zal een totaal zijn van 50 ton uitstoot van broeikasgassen op jaarbasis. Via een gecertificeerd bosbouwproject werken wij mee aan een groene en gezonde aarde!. Trees for all 2021