CO₂-Prestatieladder

In 2018 zijn wij gestart met het CO₂-Bewust certificaat niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder behaald. Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot vinden wij erg belangrijk voor onze organisatie; het draagt bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering. Als DSS zijn wij transparant in onze CO₂ reductie waardoor iedereen kennis kan nemen van onze vorderingen. Onze CO₂ uitstoot is voor meer 75% brandstofverbruik van onze bedrijfswagen (scope 1). Onze maatregelen en doelstellingen zijn dan ook grotendeels gericht op het verbeteren van dit verbruik.

Achtergrond CO₂-Prestatieladder
Om bedrijven te stimuleren bij het reduceren van de CO₂-uitstoot is de CO₂-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat bedrijven hun eigen CO₂-uitstoot inzichtelijk maken en heeft daarnaast als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de CO₂-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten in te perken.

Inzicht en CO₂ reductie
Om te bepalen waar reductie van de CO₂-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de huidige CO₂-uitstoot. Binnen onze organisatie hebben we een energiemanagementprogramma opgezet. Dit programma beschrijft de contouren van onze energiebeleid en beschrijft het kader hoe wij tot onze acties en maatregelen zijn gekomen. Jaarlijks stellen wij een energiebeleidsnota op, waarin wij onze doelstellingen en ambities presteren. Half jaarlijks wordt een update gepubliceerd. In deze rapportages is onze carbon footprint opgenomen.

  • DSS Energiemanagement programma
  • Energiebeleidsnota 2018-2019

Transparantie
DSS communiceert met regelmaat over de voortgang CO₂-reductie, zowel intern als extern. Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken. Wij stimuleren om samen te werken aan het reduceren van onze CO₂-uitstoot.

  • CO₂-communicatieplan

Participatie
Om onze energiereductie doelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij SKAO https://www.skao.nl/

DSS Energiemanagementprogramma versie maart 2019

DSS Energiebeleidsnota 2019