CO₂-PRESTATIELADDER

CO2 ladder niveau 3

In 2018 zijn wij gestart met het CO₂-Bewust certificaat niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder behaald. Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot vinden wij erg belangrijk voor onze organisatie; het draagt bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering

Inzicht en CO2 reductie
Om te bepalen waar reductie van de CO₂-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de huidige CO₂-uitstoot. Binnen onze organisatie hebben we een jaarplan opgezet. Half jaarlijks communiceren wij over ons reductiebeleid.

Transparantie
DSS communiceert met regelmaat over de voortgang CO₂-reductie, zowel intern als extern (toolbox-nieuwsbrief). Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken. Wij stimuleren om samen te werken

Participatie
Om onze energiereductie doelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden, en om onze opgedane kennis te delen en nieuwe inspiratie op te doen. Voor meer informatie zie nlco2neutraal.nl

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
SKAO bedrijfsgegevens

Ketenanalyse
De ambitie is om op niveau 5 van de Prestatieladder te opereren. Naast het reduceren van CO2 in haar eigen organisatie wil DSS Vastgoedonderhoud ook bijdragen aan CO2-reductie in haar waardeketen en in de sector waarin zij opereert. Voor het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder moeten de scope 3 emissies upstream en downstream in de waardeketen bepaald worden (ketenanalyse).

Compensatie CO2 uitstoot 2020
DSS heeft zich aangesloten bij Trees for all om haar CO2 uitstoot te compenseren. Via gecertificeerde bosbouwprojecten werken wij mee aan een groenere en gezonde aarde.

Download bestanden:

Ketenanalyse Inhuur materieel (hoogwerkers) DEF

CO2 Footprint 2019-6M

CO2 Footprint 2020-6M

Jaarplan CO2 2021 DEF

Jaarbeoordeling CO2 DEF

Periodieke rapportage H1 2021
Communicatie overzicht nov 2021

Projectdossier CO2

Workshop Veiligheidsladder 9-12-2021
Toolbox 12-2021