Gemeente Zoetermeer – Verwijderen van graffiti en aanplak

In DSS heeft de gemeente Zoetermeer een goede betrouwbare partner gevonden in het verwijderen van graffiti en het nemen van preventieve maatregelen.

Graffiti en aanplak behoren tot een van de meest ongewilde en ongevraagde verontreinigingen.
Beleid, kennis en ervaring kunnen hier voor een groot gedeelte bepalend zijn voor het tegengaan van deze ongewenste opschriften, krabbels, tekeningen, affiches, posters, stickers e.d. op objecten in openbaar gebied en vastgoed.
Sinds 2010 verwijdert DSS B.V. de illegale graffiti en aanplak van alle openbare objecten binnen de openbare ruimte binnen de gemeente Zoetermeer;

  • Straatmeubilair (afvalbakken, banken, lantaarnpalen, verkeerslichten, bebording, kasten, plantenbakken, aanplakzuilen, inwerpzuilen ondergrondse afvalcontainers)
  • Kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, geluidsschermen, kademuren)
  • Scholen, gymzalen, zwembaden en andere gemeentelijke panden
  • Beeldende kunst
  • Speelplaatsen (speeltoestellen, afrastering)

Als bewoner van de gemeente Zoetermeer kunt u de graffiti en aanplak melden via http://www.zoetermeer.nl/inwoners/graffiti_46569/

Graffiti verwijdering

Landing page contact form

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA, het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Binnen 1 werkdag nemen wij contact met u op.

Zo werkt het!

Als wij graffiti verwijderen gaan wij zeer professioneel te werk. Hieronder volgt een stappenplan van onze gang van zaken.

Stap 1: de klacht wordt gemeld

De melding van graffiti – aanplak komt bij ons binnen, deze plaatsen wij in een werkplan.

Stap 2: Onze medewerker(s) gaan op pad

Vervolgens gaan we naar de locatie en bepalen de werkmethodiek.

Stap 3: Het verwijderen

Wij verwijderen de graffiti – aanplak en controleren de ondergrond na reiniging.

Stap 4: afronding

Ten slotte controleren we of er geen graffiti – aanplak in de omgeving aanwezig is, Een schonere buurt is weer bereikt!

Legale graffiti

In Zoetermeer zijn twee locaties waar men binnen de geldende regels graffiti mag aanbrengen, te weten:

Graffititunnel (fiets- en voetgangerstunnel onder Afrikaweg) aan het Boerhaavepad en de Graffitiwand bij de skatebaan in het Burgemeester Vernède-sportpark.

Graffiti op andere plekken en objecten dan deze twee locaties is niet toegestaan en dus strafbaar.

Meldingen

Indien u graffiti wilt melden binnen de gemeente kunt u dit doen via http://www.zoetermeer.nl/inwoners/graffiti_46569/.

Bij uw melding graag vermelden op welk object (bijvoorbeeld school, tunnel, muur, afvalbak) en waar de graffiti zich bevindt (bijvoorbeeld ter hoogte van straatnaam, op lantaarnpaal nummer + voor huisnummer …, op de gevel, deur, of voor-/achterzijde). Foto is altijd zeer welkom. Dit scheelt de medewerker die het moet verwijderen veel zoektijd.