CO₂-PRESTATIELADDER

CO2 ladder niveau 5

In 2018 zijn wij gestart met het CO₂-Bewust certificaat niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder, dit niveau hebben wij in mei 2019 behaald. Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot vinden wij erg belangrijk voor onze organisatie; het draagt bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering.

Met gepaste trots mogen wij mededelen dat in mei 2022 wij het CO₂-Bewust certificaat niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder behaald hebben.

Inzicht en CO2 reductie
Om te bepalen waar reductie van de CO₂-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de huidige CO₂-uitstoot. Binnen onze organisatie hebben we een jaarplan opgezet. Half jaarlijks communiceren wij over ons reductiebeleid.

Transparantie
DSS communiceert met regelmaat over de voortgang CO₂-reductie, zowel intern als extern (toolbox-nieuwsbrief). Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken. Wij stimuleren om samen te werken.

Participatie
Om onze energiereductie doelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden, en om onze opgedane kennis te delen en nieuwe inspiratie op te doen. Voor meer informatie zie nlco2neutraal.nl

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
SKAO bedrijfsgegevens

Ketenanalyse
De ambitie is om op niveau 5 van de Prestatieladder te opereren. Naast het reduceren van CO2 in haar eigen organisatie wil DSS Vastgoedonderhoud ook bijdragen aan CO2-reductie in haar waardeketen en in de sector waarin zij opereert. Voor het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder moeten de scope 3 emissies upstream en downstream in de waardeketen bepaald worden (ketenanalyse).

Compensatie CO2 uitstoot 2020
DSS heeft zich aangesloten bij Trees for all om haar CO2 uitstoot te compenseren. Via gecertificeerde bosbouwprojecten werken wij mee aan een groenere en gezonde aarde.

Download bestanden:

CO2 Footprint 2019-6M

CO2 Footprint 2020-6M

DOCUMENTEN 2021

Periodieke rapportage + CO2 Footprint H1 2021

Jaarbeoordeling 2021 CO2 DEF + CO2 Footprint 2021

Communicatie overzicht nov 2021

Toolbox november 2022

Jaarplan CO2 2022 DEF

Projectdossier CO2

DOCUMENTEN 2022

Periodieke rapportage H1 2022

Ketenanalyse Inhuur materieel (hoogwerkers)

Jaarbeoordeling 2022 CO2+footprint

Nieuwsbrief H1 2022

Nieuwsbrief 2022

Jaarplan 2023 CO2

Opvolging projectdossier CO2_specialistische gevelreiniging RVB

DOCUMENTEN 2023

Ketenanalyse Inhuur materieel (hoogwerkers) versie februari 2024

Periodieke rapportage H1 + H2 2023

Nieuwsbrief H1 2023

Nieuwsbrief H2 2023

Jaarplan 2023 CO2

Jaarbeoordeling 2023 CO2+footprint

DOCUMENTEN 2024

Nieuwsbrief H1 2024