DSS Vastgoedonderhoud behaalt CO2 Prestatieladder niveau 5

Met de stap van trede 3 naar trede 5 op de CO2-Prestatieladder schaart DSS zich bij de koplopers op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

DSS heeft de afgelopen periode hard gewerkt om te voldoen aan alle eisen voor niveau 5. We zijn dan ook erg trots dat dit gewaardeerd wordt met dit CO2-bewust certificaat. Hiermee laten we zien hoe effectief we de CO2-uitstoot kunnen verminderen binnen ons bedrijf en in samenwerking met al onze partners. Het behalen van dit certificaat zien dat DSS actief werk maakt van het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidsinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren zelf iets te doen aan CO2-reductie is de gedachte erachter. Hiervoor heeft de CO2-Prestatieladder vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren binnen haar organisatie en in de keten, hoe hoger de positie op de ladder.

CO2 Prestatieladder niveau 5 DSS Vastgoedonderhoud